Thứ Ba, ngày 17 tháng 8 năm 2010

Avira AntiVir Rescue CD – Quét virus cho máy tính từ CD/USB

Khi máy tính nhiễm virus, việc quét máy tính với các chương trình quét virus từ thiết bị khởi động khác như CD, USB là an toàn nhất. Các hãng sản xuất phần mềm diệt virus lớn như Avira, Bitdefender, Kaspersky đều có các đĩa Rescue hỗ trợ việc quét virus từ đĩa CD.

Avira AntiVir là một chương trình anti virus khá nổi tiếng. Phiên bản miễn phí Avira AntiVir Personal được nhiều người sử dụng trên các máy tính cá nhân cài Windows XP, Vista, Windows 7.

Avira AntiVir Rescue System CD được thiết kế để khởi động từ CD/DVD và dùng để quét khi hệ thống bị nhiễm virus. Trong phiên bản mới, Avira AntiVir Rescue System CD đã có giao diện đồ họa và cho phép cập nhật chương trình cũng như dữ liệu virus trực tuyến trước khi quét. So với Kaspersky Rescue Disk 10 và
BitDefender Rescue CD thì Avira AntiVir Rescue System CD gọn nhẹ hơn và cũng ít tính năng hơn.

Download Avira AntiVir Rescue System CD
 

Download Avira AntiVir Rescue System CD từ website


Trên site của Avira, có thể lựa chọn download Avira AntiVir Rescue System file dạng iso hoặc file dạng exe. File dạng exe có nhúng thêm chương trình ghi đĩa CD để ghi Avira AntiVir Rescue System ra đĩa CD. Nên chọn file iso, sau đó có thể dùng các chương trình khác ghi ra đĩa như Active Iso Burner

Sau khi download Avira AntiVir Rescue System CD (file rescue_system-common-en.iso khoảng 70-80MB) và sử dụng Active Iso Burner để ghi ra đĩa CD, khởi động máy tính từ đĩa CD đó.


 Giao diện của Avira AntiVir Rescue System

Sử dụng Avira AntiVir Rescue System rất đơn giản, lưu ý các lựa chọn:
  • Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh.
  • Update: Nếu máy tính có nối Internet, có thể nhắp nút này để chương trình tự động download các bản cập nhật.
  • Virus Scanner: Quét virus cho máy tính.


Trong trường hợp muốn chạy Avira AntiVir Rescue System từ USB Flash, có thể sử dụng Unetbootin hoặc Univesal USB Installer.

Tham khảo: Chạy Kaspersky Rescue Disk 10 từ USB
Tham khảo: Chạy BitDefender Rescue CD từ USB

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Thứ Ba, ngày 17 tháng 8 năm 2010

Avira AntiVir Rescue CD – Quét virus cho máy tính từ CD/USB

Khi máy tính nhiễm virus, việc quét máy tính với các chương trình quét virus từ thiết bị khởi động khác như CD, USB là an toàn nhất. Các hãng sản xuất phần mềm diệt virus lớn như Avira, Bitdefender, Kaspersky đều có các đĩa Rescue hỗ trợ việc quét virus từ đĩa CD.

Avira AntiVir là một chương trình anti virus khá nổi tiếng. Phiên bản miễn phí Avira AntiVir Personal được nhiều người sử dụng trên các máy tính cá nhân cài Windows XP, Vista, Windows 7.

Avira AntiVir Rescue System CD được thiết kế để khởi động từ CD/DVD và dùng để quét khi hệ thống bị nhiễm virus. Trong phiên bản mới, Avira AntiVir Rescue System CD đã có giao diện đồ họa và cho phép cập nhật chương trình cũng như dữ liệu virus trực tuyến trước khi quét. So với Kaspersky Rescue Disk 10 và
BitDefender Rescue CD thì Avira AntiVir Rescue System CD gọn nhẹ hơn và cũng ít tính năng hơn.

Download Avira AntiVir Rescue System CD
 

Download Avira AntiVir Rescue System CD từ website


Trên site của Avira, có thể lựa chọn download Avira AntiVir Rescue System file dạng iso hoặc file dạng exe. File dạng exe có nhúng thêm chương trình ghi đĩa CD để ghi Avira AntiVir Rescue System ra đĩa CD. Nên chọn file iso, sau đó có thể dùng các chương trình khác ghi ra đĩa như Active Iso Burner

Sau khi download Avira AntiVir Rescue System CD (file rescue_system-common-en.iso khoảng 70-80MB) và sử dụng Active Iso Burner để ghi ra đĩa CD, khởi động máy tính từ đĩa CD đó.


 Giao diện của Avira AntiVir Rescue System

Sử dụng Avira AntiVir Rescue System rất đơn giản, lưu ý các lựa chọn:
  • Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh.
  • Update: Nếu máy tính có nối Internet, có thể nhắp nút này để chương trình tự động download các bản cập nhật.
  • Virus Scanner: Quét virus cho máy tính.


Trong trường hợp muốn chạy Avira AntiVir Rescue System từ USB Flash, có thể sử dụng Unetbootin hoặc Univesal USB Installer.

Tham khảo: Chạy Kaspersky Rescue Disk 10 từ USB
Tham khảo: Chạy BitDefender Rescue CD từ USB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét